« Tillbaka

Beredningsutskott 4

Motion 33 – Utveckla förhållandena inom flygsektorn i Finland

Partidagens beslut

Motionen föranleder inga åtgärder.