« Tillbaka

Beredningsutskott 2

24 Vakaumuksen mukaiset arkipyhät työlainsäädäntöön

Luterilaiseen kirkkoon kuuluu enää 70 % suomalaisista ja maassa on paljon muidenkin uskontojen edustajia sekä ateisteja. Ehdotamme, että itse kukin voisi valita saman määrä vapaapäiviä kuin nykyäänkin, mutta vapaasti oman vakaumuksensa mukaisesti. Eidin tai muun vapaapäivän viettäjä voisi siten käyttää joululomapäivät Eidin aikaan ja tehdä töitä normaalisti jouluna. Jos joutuu töihin siitä huolimatta että haluaisi viettää oman vakaumuksensa mukaista lomaa, niin tuolloin työntekijä olisi luonnollisesti oikeutettu arkipyhäkorvaukseen.

Vakaumuksen mukaiset arkipyhät toisivat säästöä työnantajalle ja lisäksi ne helpottaisivat arkipyhien järjestelyä työpaikoilla.Motionär

Anu Huusko, SFP i Uleåborg

Partifullmäktiges svar

Finlands arbetstidslag tillämpas på arbete som görs på basen av ett arbetsavtal eller tjänsteförhållande. I arbetstiden inräknas den tid som används till arbete samt den tid under vilken arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen. På söndagar eller kyrkliga helgdagar får arbete utföras bara om man kommit överens om det genom arbestsavtal eller om arbetet till sin natur regelbundet sker då. För söndagsarbete som utförs under ordinarie arbetstid skall lönen betalas förhöjd med 100 procent.

En söckenhelg är en helgdag eller annan allmän ledig dag som infaller på en arbetsdag (nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul). Vissa av dessa har sitt ursprung i vår kristna tradition, och är etablerade helgdagar i Finland och i andra delar av världen. För många saknas den religiösa kopplingen i praktiken, dagarna är lediga dagar och firas som sådana.

Våra vedertagna söckenhelger finns det ändå ingen orsak att ändra på.

SFP har talar för vikten av lokala avtal, det här är en fråga som med fördel kunde inkluderas i lokala avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare framöver.

Beslutsförslag

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att man fortsättningsvis genom  avtal kan stipulera andra lediga dagar än de vedertagna