« Tillbaka

Beredningsutskott 2

24 Vakaumuksen mukaiset arkipyhät työlainsäädäntöön

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att man fortsättningsvis genom avtal kan stipulera andra lediga dagar än de vedertagna