« Tillbaka

Beredningsutskott 3

Motion 21 – Vi behöver ökade krafttag mot mobbning i skolorna!

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att en myndighet i Finlands åläggs att granska hur skolornas upprätthållare uppfyller sina lagstadgade uppgifter gällande elevers rätt till en trygg skolmiljö och ett jämlikt mobbningsförebyggande arbete
  • att säkra resurser för att motverka mobbning i alla former
  • att säkerställa tillgången till handledande och stödjande personal så som kuratorer och skolpsykologer i de nya välfärdsområdena