« Tillbaka

Beredningsutskott 5

46 – Well-being of Elderly Immigrants – Äldre invandrares välmående

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att förtroendevalda i kommunerna och representanter i tredje sektorn och andra aktörer introducerar mångkulturella klubbar och mötesplatser för äldre invandrare dit alla är välkomna