Praktisk information

1. ALLMÄNT

Svenska folkpartiet samlas till partidag lördagen den 21 maj – söndagen den 22 maj 2022.
Partidagen öppnas lördagen den 21 maj kl. 9.30.

Delegaterna har möjlighet till deltagande på distans. Några extra insatta tekniska pauser kan förekomma under mötet för att säkerställa att alla har likvärdigt deltagande under hela mötet.

Partidagsplatsen är Åbo mässcentrum, Mässfältsgatan 9–13, 20210 Åbo.

Stadens mottagning på fredagen sker på Åbo stadshus, Auragatan 2, 20100 Åbo. Värd för mottagningen är borgmästare Minna Arve.

Lördagens middag ordnas på Radisson Blu Marina Palace Hotel, Slottsgatan 32, 20100 Åbo.

Söndagens andakt är i Mikaelskyrkan, Allégatan 16, 20100 Åbo. Uppvaktning sker vid hjältegravarna vid Åbo begravningsplats.

KARTA över Åbo med utmärkta platser.

 

2. ANMÄLNING

Anmälan till partidagen bör skötas av varje deltagare omedelbart vid ankomsten till partidagsplatsen eller vid inloggning på distans. Deltagare på distans uppmanas logga in på Zoom senast kl 9:15 på lördag.

Eventuella anmärkningar gällande betalningar bör göras senast tre månader efter partidagen. Anmälan sker på partidagsplatsen på lördag kl. 8-9.

Ersättare för ordinarie anmäld delegat bör så fort som möjligt anmäla detta till partikansliet (May Myrberg, may.myrberg@sfp.fi eller tfn 045 657 9691).
Ännu på partidagsplatsen kan personbyten göras.
Anmälan om detta bör ske senast kl. 12 på lördag till partidagskansliet.

Eventuella oklara ekonomiska frågor utreds i samband med anmälningen på partidagsplatsen. Om det finns risk för att inbetalningen inte nått arrangören bör kvittot medtas.

Fullmakterna skickas till partikansliet på förhand. För eventuella kompletteringar och för oklara fall ordnas fullmaktsgranskning i samband med anmälan på lördag morgon kl. 8-9. Därefter granskas fullmakterna av partidagskansliet.

 

3. DELTAGANDE PÅ DISTANS

Deltagande på distans sker på samma villkor som närvaro på plats gällande exempelvis talturer, omröstningar och val.

Delegater och deltagare med yttranderätt på distans deltar via Zoom.
För att alla delegater ska kunna identifieras är det viktigt att delegatens användarnamn på Zoom är i formatet ”Delegatnummer Förnamn Efternamn”.

Möteslänken och instruktioner sänds till delegater och deltagare med yttranderätt per e-post veckan före partidagen.

Delegaterna bör själva ombesörja att de har en fungerande nätuppkoppling.

 

4. PARTIDAGSSIDAN

Under partidagssidan https://partidagen.sfp.fi finns allt material inför partidagen. För att kunna göra ändringsförslag till motioner samt se delegatförteckningen måste du logga in på sidan. Inloggningsuppgifter sänds till alla delegater under veckan före partidagen.

 

5. PARTIDAGSKANSLI

På partidagsplatsen finns ett partidagskansli som svarar på deltagarnas frågor under partidagen.

 

6. HANDLINGAR

Partidagshandlingarna sänds till de delegater som vid anmälningen beställt handlingar i pappersformat. Handlingarna i sin helhet finns på https://partidagen.sfp.fi/. Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå.

 

7. DELEGATFÖRTECKNING

Den aktuella delegatförteckningen finns på partidagssidan https://partidagen.sfp.fi/delegatforteckning/ bakom inloggning.
Inloggningsuppgifter sänds till anmälda deltagare under veckan före partidagen.

 

8. PARTIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Partiets verksamhetsberättelse, som godkänts av partifullmäktige i april 2022, finns till påseende på HÄR.

 

9. SVENSKA RIKSDAGSGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse finns partidagen till påseende HÄR.

 

10. FÖRHANDLINGSORDNINGEN OCH ORDLISTA

I partidagshandlingarna ingår en förhandlingsordning som partidagen fastställer då partidagen konstitueras. I förhandlingsordningen fastställs exempelvis hur anhållan om ordet sker samt hur motionerna behandlas på partidagen.

I handlingarna finns även en ordlista för vanliga begrepp under partidagen.

 

11. UTSKOTTSARBETE

Behandlingen av motioner insända till partidagen sker i utskott enligt den fördelning som finns angiven i handlingarna. Alla delegater väljer på egna preferenser i vilket utskott man vill delta. En delegat kan endast delta i ett utskott, inte flera. Utskottens ordförande och sekreterare uppgör en deltagarlista när arbetet inleds.
Utskottets ordförande går igenom utskottets arbetssätt när utskottsarbetet inleds.

Delegater på distans har även möjlighet att delta i utskottsarbetet. Länk till respektive utskott finns i länkbanken.

 

12. LÄNKBANK

På partidagssidan https://partidagen.sfp.fi/ bakom inloggning finns en länkbank där alla Zoom-länkar är samlade. Det vill säga länk till förhandlingen i salen samt de till utskottsarbetet.
Inloggningsuppgifter sänds till anmälda deltagare under veckan före partidagen.

 

13. RÖSTNING

Alla omröstningar på partidagen sker elektroniskt via Votech. Därmed krävs det att alla delegater har en telefon, surfplatta eller dator med nätuppkoppling tillhanda. Det finns trådlöst nätverk på partidagsplatsen.
Mera instruktioner sänds under veckan före partidagen per e-post till delegaterna.

 

14. TRANSPORT

Transporterna till och från partidagen sköter deltagarna själva.

På lördagen arrangeras busstransport från Åbo centrum till partidagsplatsen:
Scandic Hamburger Börs – Radisson Blu Marina Palace (busshållplatsen mitt emot hotellet) – Mässcentrum
kl. 07:45 / kl. 08:25 / kl. 09:00
Sokos Hotel Seurahuone (vid Eriksgatan) -Radisson Blu Marina Palace (busshållplatsen mitt emot hotellet) – Mässcentrum
kl. 07:45 / kl. 08:25 / kl. 09:00

Busstransport arrangeras även på eftermiddagen från partidagsplatsen till Åbo centrum:
Mässcentrum-Omenahotelli-Sokos Hotel Seurahuone-Radisson Blu Marina Palace-Scandic Hamburger Börs
kl. 15:30 / kl. 16:00 / kl. 16:20 / kl. 16:40 / kl. 17:00 / kl. 17:30

Till söndagens andakt i Mikaelskyrkan ordnas transport:
Åbo centrum – Mikaelskyrkan – hjältegravarna – Mässcentrum
kl. 08:20 Scandic Hamburger Börs (Köpmansgatan)
kl. 08:30 Omenahotelli (busshållplatsen mitt emot hotellet)
kl. 08:35 Sokos Hotel Seurahuone (busshållplats på Eriksgatans sida)
kl. 08:40 Radisson Blu Marina Palace (busshållplatsen mitt emot hotellet)

Från andakten kör bussen vidare till kransnedläggningen och därifrån direkt till partidagsplatsen.
Notera att det är skäl att checka ut från hotellet före transporten till kyrkan.

För de som inte deltar i kyrkogången ordnas det busstransport från Åbo centrum till partidagsplatsen på söndag:
Scandic Hamburger Börs – Radisson Blu Marina Palace -Mässcentrum
kl. 09:30 / kl. 10:10
Sokos Hotel Turun Seurahuone (busshållplats på Eriksgatans sida) – Radisson Blu Marina Palace -Mässcentrum
kl. 09:30 / kl. 10:10

På söndagseftermiddag ordnas busstransport från partidagsplatsen till Åbo tågstation / Åbo centrum var 20 minut mellan kl. 14:20 – 16:30.

 

15. INKVARTERINGEN

Deltagarna sköter själv om hotellbokningen.

Hotellinkvarteringen betalas direkt på plats i samband med övernattningen.

 

16. MÅLTIDER

Välkomstkaffe serveras på partidagsplatsen på lördag morgon kl 8-9:15.
Notera att inget övrigt morgonmål serveras på partidagsplatsen.

Luncherna på lördag och söndag intas på partidagsplatsen.

Partidagsmiddagen på lördag kväll sker på Radisson Blu Marina Palace Hotel, Slottsgatan 32, 20100 Åbo. De som i samband med anmälan betalat också för festen får ett middagskort i deltagarkuvertet.
Middagen börjar kl 19 med en gemensam skål. I middagspriset ingår ett glas skumvin samt två glas vin / öl.
Klädseln är fri.

På partidagsplatsen finns försäljning av kaffe, semlor, godis, glass o.s.v.

 

17. KYRKOGÅNG OCH KRANSNEDLÄGGNING

Andakten sker i Mikaelskyrkan, Allégatan 16, 20100 Åbo kl. 9.00 på söndag morgon.

Efter andakten hålls uppvaktning vid hjältegravarna på Åbo begravningsplats.

Busstransport ordnas till kyrkan (se punkt 14 om transport).

 

18. SOCIALA MEDIER

Partidagen kommer även att synas på sociala medier. Ni kan använda er av hashtaggen #partidag för att tydligt anknyta ert inlägg till partidagen.
SFP:s hashtagg är #sfprkp.

Tagga även SFP i dina inlägg med @sfprkp

 

19. FOTOGRAFERING

Vi kommer att fotografera och publicerar bilder från partidagen i våra kanaler. I samband med anmälningen har deltagarna haft möjlighet att neka publicering av foton på en själv.
Ifall det finns frågor kring detta kan partiets kommunikationsteam kontaktas:
Sofia Jern sofia.jern@sfp.fi 050 345 6548 eller Anders Wikström anders.wikstrom@sfp.fi 050 595 8928.

 

20. LIVESTREAM & SIMULTANTOLKNING

Partidagen kommer även i år att sändas i realtid på nätet. Partidagen simultantolkas även till finska. Endast mötesförhandlingarna tolkas.

 

21. MEDIAKONTAKT & PRESSMEDDELANDEN

För ärende som önskas förmedlas till media kan man vända sig till pressekreterare Anders Wikström anders.wikstrom@sfp.fi 050 595 8928.

 

22. STÖDPERSONER

På alla partiets evenemang gäller nolltolerans för alla former av trakasserier och osakligt beteende, vilket partiets representanter bör respektera. Till varje större evenemang utses stödpersoner av båda könen för att på så sätt på förhand erbjuda ett starkare skydd mot trakasserier.

Stödpersonerna har som uppgift att ge råd och stöd till personer som upplever att de har råkat ut för mobbning, diskriminering, trakasserier eller annat ojämlikt bemötande inom partiets verksamhet. Stödpersonerna har tystnadsplikt.

Stödpersoner på partidagen är Annica Tallqvist (annica.tallqvist@sfp.fi 040 556 1767) och Anders Wikström (anders.wikstrom@sfp.fi 050 595 8928).

Stödpersonerna kan även kontaktas efter partidagen.

 

23. PARTIDAGSINFORMATION PER WHATSAPP

Du kan prenumerera på partidagsinformation per WhatsApp. På det sättet får du praktisk information och annan nyttig information, i realtid, per WhatsApp till din telefon.

OBS! Fastän du tidigare år på partidagen prenumererat på partidagsinformation, måste du göra det på nytt nu.

Genom att du prenumererar på denna WhatsApp-information godkänner du att SFP sparar ditt namn och din telefonnummer på WhatsApp.

Så här gör du för att prenumerera på praktisk information på partidagen via WhatsApp:
1) Spara SFP:s nummer (040 530 0549) i din mobil med namnet SFP.
2) Skicka ett meddelande till oss med WhatsApp där du skriver till exempel
“Hej! Jag vill prenumerera på partidagsinfo. Hälsningar, Carl Carlsson”.
3) Du får vår info i en särskild chattgrupp. Om du svarar på chatten går ditt meddelande inte till alla som prenumererar på samma lista, utan det är endast administratören som ser det.

 

24. INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av partikansliet, Maria Grundström, 040 734 8677, maria.grundstrom@sfp.fi