Praktisk information

1. ALLMÄNT

Svenska folkpartiet samlas till partidag lördagen den 29 maj – söndagen den 30 maj 2021.
Partidagen öppnas lördagen den 29 maj kl. 9.30.
På grund av den fortfarande pågående corona-pandemin arrangeras partidagen virtuellt.

2. DELTAGANDE

Delegater och deltagare med yttranderätt deltar via Zoom.
För att alla delegater ska kunna identifieras är det viktigt att delegatens användarnamn på Zoom är formatet ”Delegatnummer Förnamn Efternamn”.

Övriga deltagare kan följa med sändningen i realtid via partiets webbsida.

Deltagarlänken och instruktioner sänds till delegater och deltagare med yttranderätt per e-post veckan före partidagen.

Några extra insatta tekniska pauser kan förekomma under mötet för att säkerställa att alla har likvärdigt deltagande under hela mötet.

Vi rekommenderar att du har en internethastighet på 1,5 megabit per sekund (mbps). Om du planerar att använda Zoom hemma kan du testa din internethastighet genom att gå till http://www.speedtest.net/ . Desto stadigare nät du har desto bättre möjlighet har du att delta i mötet.

Delegaterna bör själva ombesörja att de har en fungerande nätuppkoppling.

3. ANHÅLLAN OM ORDET

Anhållan om ordet i allmänhet sker med ”raise hand”-funktionen på Zoom.

Anhållan om ordet i den politiska debatten sker senast kl. 12 på lördagen. Anhållan till den politiska debatten sker via e-post till partidagen@sfp.fi. Delegaterna bör i anhållan uppge namn, delegatnummer och ämne för talturen.

Replik begärs med att skriva ”replik” i chatten till Presidiet i Zoom. Chat-funktionen
på mötet kan endast användas för att skicka meddelande till arrangörerna.

4. RÖSTNING

Alla omröstningar på partidagen sker elektroniskt via Zoom.

Mera instruktioner sänds en vecka före partidagen per e-post. På det så kallade testmötet som arrangeras fredagen 28 maj kan du även delta i provomröstningar.

5. TESTMÖTE

På fredagen 28 maj kl 17 har du möjlighet att kolla att din uppkoppling till partidagen fungerar genom ett så kallat testmöte. På mötet genomförs även provomröstningar.

Logga in till testmötet med samma Zoom-länk som sänts till dig för partidagen.

6. INLOGGNING TILL PARTIDAGEN

Anmälning som närvarande på den virtuella partidagen sker genom att delegaten och deltagaren med yttranderätt loggar in via Zoom-länken.

Efter inloggning kommer du in i ett så kallat väntrum på Zoom, varifrån arrangörerna släpper in deltagarna enskilt till mötesrummet.

Genast då du kommer in i mötesrummet bör du kontrollera att ditt namn är i rätt format, ”Delegatnummer Förnamn Efternamn”, för att arrangörerna ska kunna identifiera dig.
Mera instruktioner för hur du ändrar ditt namn sänds veckan före partidagen, samtidigt som du får Zoom-länken.

På grund av stort deltagarantal tar det tid förrän alla är inne i mötesrummet samt identifierade, så rekommenderas starkt att du loggar in i god tid före partidagen börjar.
Mötesrummet öppnas kl 8:45. Deltagarna uppmanas logga in senast kl 9:15.
Partidagen inleds kl 9:30.

Ersättare för ordinarie anmäld delegat bör så fort som möjligt anmäla detta till partikansliet (May Myrberg, may.myrberg@sfp.fi eller tfn 045-6579691).
Ännu under partidagen kan personbyten göras.

Fullmakterna skickas till partikansliet på förhand. För eventuella kompletteringar och för oklara fall kontakta partikansliet (May Myrberg, may.myrberg@sfp.fi eller tfn 045-6579691).

7. PARTIDAGSSIDAN

Under partidagssidan https://partidagen.sfp.fi finns allt material inför partidagen. För att kunna göra ändringsförslag till motioner samt se delegatförteckningen måste du logga in på sidan. Inloggningsuppgifter sänds till alla delegater under veckan före partidagen.

8. HANDLINGAR

Partidagshandlingarna sänds till de delegater som vid anmälningen beställt handlingar i pappersformat. Handlingarna kan laddas ner från https://partidagen.sfp.fi/. Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå.

9. DELEGATFÖRTECKNING

Den senaste delegatförteckningen finns på partidagssidan https://partidagen.sfp.fi/delegatforteckning/ bakom inloggning.
Inloggningsuppgifter sänds till anmälda deltagare under veckan före partidagen.

10. SOCIALA MEDIER

Partidagen kommer även att synas på sociala medier. Ni kan använda er av hashtaggen #partidag för att tydligt anknyta ert inlägg till partidagen.
SFP:s hashtagg är #sfprkp.

Tagga även SFP i dina inlägg med @sfprkp

11. SVENSKA RIKSDAGSGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Riksdagsgruppens verksamhetsberättelse finns partidagen till påseende på https://partidagen.sfp.fi/

12. TRAKASSERIOMBUD

På alla partiets evenemang gäller nolltolerans för alla former av trakasserier, vilket partiets representanter bör respektera. Till varje större evenemang utses trakasseriombud av båda könen för att på så sätt på förhand erbjuda ett starkare skydd emot trakasserier.

Trakasseriombuden har som uppgift att ge råd och stöd till personer som har råkat ut för trakasserier, mobbning, diskriminering eller annat ojämlikt bemötande inom partiets verksamhet. Trakasseriombuden har tystnadsplikt.

Trakasseriombud på partidagen är Pia Gästrin (pia.gastrin@sfp.fi 040-5086943) och Anders Wikström (anders.wikstrom@sfp.fi 050-5958928).

13. INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av
partikansliet, Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi