Observera att partidagen 2018 inte arrangeras under det så kallade traditionella veckoslutet. 

Partidagsplatsen är Uleåborg stadsteater, Kaarlenväylä 2, 90100 Uleåborg.

Partidagen öppnas officiellt på lördag 26.5 kl. 9.30.

Fredag kväll 25.5.2018 kl. 19.00 anordnar Uleåborg stad en mottagning för partidagen. 

ANMÄLNING

Även i år sker partidagsanmälningen elektroniskt. I slutet av mars sänds anmälningsinstruktionerna för delegaterna till medlemsföreningarnas ordförande.

Vid samma tidpunkt sätts här upp information om hur anmälning som åhörare sker.

MOTIONER

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

Motioner till partidagen 2018 skall inlämnas till partistyrelsen senast 16.3.2018. 

Sista dagen för att lämna in motioner har varit. Ifall du har frågor gällande motionerna så kan du kontakta andreas.elfving@sfp.fi

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna kan laddas ner här fr.o.m. 30.4.2018.

Partidagshandlingarna sänds endast till de delegater som vid anmälningen betalat för pappershandlingar.

Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen!

Notera att på partidagsplatsen finns tillgång till trådlöst internet.
Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i partidagssalen visas de dokument som är under behandling på stor skärm.

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av
Organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi

En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen.