Partidagen 2022 är över. Tack till alla deltagare och alla som följde med oss via live-streamen! 

Partistyrelsen kallar till partidag lördagen den 21 maj – söndagen den 22 maj 2022
i Åbo, Åbo mässcentrum, Mässfältsgatan 9–13, 20210 Åbo. Partidagen öppnas lördagen den 21 maj kl. 9.30.

Delegaten har möjlighet till deltagande på distans.

På fredag den 20 maj kl. 19-20.30 anordnar Åbo stad en mottagning för partidagens deltagare på Åbo stadshus, Auragatan 2, 20100 Åbo.

På lördag den 21 maj kl. 19 ordnas partidagsmiddag på Radisson Blu Marina Palace Hotel, Slottsgatan 32, 20100 Åbo.

ANMÄLNING

Anmälningsinstruktionerna för delegaterna har sänts vecka 11 till medlemsföreningarnas ordförande.

Ifall du vill delta i partidagen på plats som observatör, vänligen kontakta may.myrberg@sfp.fi eller 045 657 9691.

Deltagaravgiften för partidagen är 25 euro. Vid deltagande på distans är den 15 euro.
Avgiften för partidagens middag är 65 euro.

Observera att var och en bokar själv sin inkvartering under partidagen.

Partidagen kommer även i år att sändas i realtid på nätet. Partidagen simultantolkas även till finska. Endast möteshandlingarna tolkas.
Puoluekokous simultaanitulkataan myös suomeksi suomenkielisellä sivulla.

MOTIONER

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

Du hittar de inkomna motionerna här.

Tidigare partidagsbeslut hittas här.

lfall du har frågor gällande motionerna så kan du vara i kontakt med andreas.elfving@sfp.fi.

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna är uppladdade på denna sida, du hittar dem enligt rubrik i menyn. Sidorna uppdateras med eventuella förändringar, den mest aktuella information hittas här på webben.
Partidagshandlingarna sänds endast till de delegater som vid anmälningen beställt pappershandlingar.

Puoluekokousasiakirjat ja aloitteet löytyvät myös suomenkielisiltä sivuilta. Vaihdat kielen oikeasta yläkulmasta.

Partidagshandlingarna i pdf version kan du se här (öppnas i en ny flik).

Svenska riksdagsgruppens verksamhetsberättelse finns till kännedom här (öppnas i en ny flik).

Partiets verksamhetsberättelse, som är godkänd av partifullmäktige, finns till kännedom här (öppnas i en ny flik).

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi

Information om Åbo finns på adressen www.kissmyturku.se