Observera att partidagen 2018 inte arrangeras under det så kallade traditionella veckoslutet. 

Partidagsplatsen är Uleåborgs teater, Kaarlenväylä 2, 90100 Uleåborg.

Partidagen öppnas officiellt på lördag 26.5 kl. 9.30.

Fredag kväll 25.5.2018 kl. 19.00-20.30 anordnar Uleåborg stad en mottagning för partidagen.

Stadens mottagning sker på fredagen sker på Uleåborgs stadshus, Kirkkokatu 2a, 90100 Uleåborg.

Lördagens middag ordnas på Lapland Hotels Oulu, Kirkkokatu 3, 90100 Uleåborg.

Söndagens andakt sker i Uleåborgs domkyrka, Kirkkokatu 3 A, 90100 Uleåborg.

Uppvaktning sker vid hjältegravarna vid Uleåborg begravningsplats

ANMÄLNING

Även i år sker partidagsanmälningen elektroniskt. Ifall du vill anmäla dig till partidagen som delegat och inte har fått en anmälningslänk av din lokalavdelningsordförande kan du kontakta May Myrberg, e-post may.myrberg@sfp.fi.

Vill du anmäla dig som åhörare kan du även ta kontakt med may.myrberg@sfp.fi

PARTIDAGSHANDLINGAR

Ladda ner partidagshandlingarna här
Ifall du inte får länken att fungera så finns här en alternativ länk
(observera att filen med partidagshandlingarna inte innehåller de svenska översättningen av motionerna 46 – Well-being of Elderly Immigrants – Äldre invandrares välmående och 52 – Bridging the gap – Att överbygga klyftan. Översättningen kan ses via länkarna, alla motioner hittas också via menyn uppe till höger eller via direktlänken här)

 

Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen!
Du hittar också allt gällande handlingarna i menyn på denna sida.

 

 

Ifall du inte får länken att fungera så finns här en alternativ länk.

 

Notera att det finns tillgång till trådlöst internet på partidagsplatsen.
Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i salen visas de dokument som är under behandling på stor skärm.

 

INFORMATION

Karta över Uleåborg (Klicka på den för att få den större)

Ifall du vill printa ut kartan så finns här en printbar version.

Information om partidagsarrangemangen fås av
Organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi

En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen.