Partistyrelsen kallar till partidag lördagen den 26 september 2020 i Vanda, Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Hubers väg 4, 01510 Vanda. Partidagen öppnas den 26 september kl. 9.

Delegaterna har möjlighet till deltagande på distans.

Deltagande på distans sker på samma villkor som närvaro på plats gällande exempelvis talturer, omröstningar och val.

På grund av coronaepidemin ordnas det inte mottagning på fredagskväll eller partidagssupé på lördag.

På partidagsplatsen krävs det att deltagarna använder ansiktsmask.

I övrigt beaktas även myndigheternas ikraftvarande rekommendationer gällande exempelvis säkerhetsavstånd och god handhygien.

Om du av någon anledning missade Europaparlamenteriker Nils Torvalds inbandade hälsning till partidagen så kan du se den här.

ANMÄLNING

Anmälningsinstruktionerna för delegaterna sändes vecka 33 till medlemsföreningarnas ordförande. På grund av coronaepidemin kan åhörare inte anmäla sig till årets partidag. Partidagen kommer även i år att sändas i realtid på nätet.

Det finns inte en förhandsbokad hotellkvot.

MOTIONER

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

De motioner som inlämnades till den planerade partidagen i maj är i kraft. Inlämning av nya motioner är inte möjligt.

Ifall du har frågor gällande motionerna så kan du vara i kontakt med andreas.elfving@sfp.fi.

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna är uppladdade på denna sida, du hittar dem enligt rubrik i menyn. Sidorna uppdateras med eventuella förändringar, den mest aktuella information hittas här på webben.

Partidagshandlingarna sänds endast till de delegater som vid anmälningen beställt pappershandlingar. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen!

Du kan ladda ner partidagshandlingarna i pdf version här  (ca 5 MB, uppdaterad version 10.9)

Notera att på partidagsplatsen finns tillgång till trådlöst internet.

Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i partidagssalen visas de dokument som är under behandling på stor skärm.

Svenska riksdagsgruppens verksamhetsberättelse finns tillgänglig här (öppnas i en ny flik).

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi

En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen.