Partidagen arrangeras lördagen den 15 juni – söndagen den 16 juni 2024 i Helsingfors, Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.

Partidagen öppnas lördagen den 15 juni kl. 9.30.

Delegaten har möjlighet till deltagande på distans. 

På fredag den 14 juni kl.19-20.30 ordnas ett mingeltillfälle för deltagarna Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.

På lördag den 15 juni kl. 19 ordnas partidagsmiddag på Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.

ANMÄLNING

Anmälningsinstruktionerna för delegaterna sändes vecka 17 till medlemsföreningarnas ordföranden.

För tillfället är åhörarplatserna på partidagen fullsatta pga mötetsrummets kapacitet. Om du är intresserad att delta kan du ställa dig i kö via denna länk https://www.lyyti.in/kolista_ahorarePD2024
Vi meddelar i slutet av maj om du ryms med.

Partidagen kommer även i år att sändas i realtid på nätet.

Deltagaravgiften för partidagen är 35 euro. Vid deltagande på distans är den 15 euro.
Avgiften för partidagens middag är 70 euro.

Observera att var och en bokar själv sin inkvartering under partidagen.

Partidagen simultantolkas även till finska. Endast möteshandlingarna tolkas.
Puoluekokous simultaanitulkataan myös suomeksi suomenkielisellä sivulla.

MOTIONER

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

Sista inlämningsdag av motioner till årets partidag var 23.3.2024. Tiden för att lämna motioner till partidagen 2024 har gått.

Ifall du har frågor gällande motionerna så kan du vara i kontakt med politik@sfp.fi.

Tidigare behandlade motioner på partidag kan du läsa här https://sfp.fi/politik/partidagsbeslut/

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna laddas upp på denna sida 27.5.2024.

Sidorna uppdateras med eventuella förändringar, den mest aktuella information hittas här på webben.

Partidagshandlingarna sänds endast till de delegater som vid anmälningen beställt pappershandlingar.

Puoluekokousasiakirjat ja aloitteet löytyvät myös suomenkielisiltä sivuilta. Vaihdat kielen oikeasta yläkulmasta.

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi eller via partidagen@sfp.fi