Partidagen är planerad att hållas 12-13 juni 2021 i Åbo.

På grund av den fortfarande pågående coronaepidemin är det ännu oklart hur partidagen kommer att genomföras.

Partistyrelsen fastställer under våren hur arrangemangen kring partidagen kan genomföras och utfärdar därefter kallelsen.

 

ANMÄLNING

Anmälningsinstruktionerna för delegaterna sändes vecka 16/2021 till medlemsföreningarnas ordförande.

På denna sida kommer vid samma tidpunkt instruktioner om hur åhörare kan anmäla sig till partidagen, om läget med coronaepidemin är sådant att åhörare kan ges tillträde.

Partidagen kommer även i år att sändas i realtid på nätet.

Det finns inte en förhandsbokad hotellkvot.

MOTIONER

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland.

Inlämning av motioner till partidagen 2021 sker här.

Motionsdeadline 19.3.2021.

Ifall du har frågor gällande motionerna så kan du vara i kontakt med andreas.elfving@sfp.fi.

Det finns en modellmotion du kan bekanta dig med här.

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna laddar upp på denna sida före partidagen, mera information senare.

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi