Följ med partidagen live här:

 

Partidagsplatsen är Vasa övningsskolas gymnasium, Skolhusgatan 31, 65100 Vasa. Partidagen öppnas officiellt på lördag 8.6.2019 kl. 9.30. Fredagkväll 7.6.2019 kl. 19.00 anordnar Vasa stad en mottagning för partidagen.

ANMÄLNING

Även i år sker partidagsanmälningen elektroniskt. Alla medlemsföreningar har fått instruktioner för anmälning av delegat till partidagen.
Vill du anmäla dig som åhörare till partidagen, vänligen kontakta may.myrberg@sfp.fi 045-6579691

MOTIONER

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland. Till partidagen 2019 har inkommit 47 motioner som partifullmäktige svarat på inför partidagen. Motionerna och partifullmäktiges svar finns i partidagshandlingarna eller under motioner här på partidagssidan. Ifall du har frågor så kan du vara i kontakt med andreas.elfving@sfp.fi.

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna kan laddas ner här som PDF. Notera att all information som finns i handlingarna också finns på denna sida. Du når de olika rubrikerna via menyn på sidan.

Partidagshandlingarna i papper sänds endast till de delegater som vid anmälningen meddelat att de vill ha pappershandlingar. Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå här. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen! Notera att på partidagsplatsen finns tillgång till trådlöst internet. Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i partidagssalen visas de dokument som är under behandling på stor skärm samt finns att ses på partidagssidan.

Dokument till kännedom:
Svenska folkpartiets verksamhetsberättelse (PDF)
Svenska riksdagsgruppens verksamhetsberättelse(PDF)

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av Organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen.

Partidagsinfo per WhatsApp

Du kan prenumerera på partidagsinformation per WhatsApp. På det sättet får du en del praktisk information och annan nyttig information, i realtid, per WhatsApp till din telefon.

OBS! Fastän du tidigare år på partidagen prenumererat på partidagsinformation, måste du göra det nu på nytt!

Genom att du prenumererar på denna WhatsApp-information godkänner du att SFP sparar ditt namn och din telefonnummer på WhatsApp.

Så här gör du för att prenumerera på praktisk information på partidagen via WhatsApp:
1) Spara SFP:s nummer (040 53 00 549) i din mobil med namnet SFP.
2) Skicka ett meddelande till oss med WhatsApp där du skriver till exempel
“Hej! Jag vill prenumerera på partidagsinfo. Hälsningar, Carl Carlsson”.
3) Du får vår info i en särskild chattgrupp. Om du svarar på chatten går ditt meddelande inte till alla som prenumererar på samma lista, utan det är endast administratorn som ser det.

Du kan också prenumerera på partidagsinfo på

SFP:s Nyckelpiga-app

Genom att svara på frågan i appen att du deltar i partidagen så får du praktiskt information också till Nyckelpigan. Ifall du inte ännu laddat ner Nyckelpigan – SFP appen så finns mer info på https://sfp.fi/nyckelpigan-sfp/