Partidagsplatsen är Vasa övningsskolas gymnasium, Skolhusgatan 31, 65100 Vasa. Partidagen öppnas officiellt på lördag 8.6.2019 kl. 9.30. Fredagkväll 7.6.2019 kl. 19.00 anordnar Vasa stad en mottagning för partidagen. Tillbaka till sfp.fi

ANMÄLNING

Även i år sker partidagsanmälningen elektroniskt. I medlet av april sänds anmälningsinstruktionerna för delegaterna till medlemsföreningarnas ordförande. Vid samma tidpunkt sätts här upp information om hur anmälning som åhörare sker.

MOTIONER

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland. Motioner till partidagen 2019 skall inlämnas till partistyrelsen senast 29.3.2019. MOTIONSDEADLINE HAR GÅTT. Ifall du har frågor så kan du vara i kontakt med andreas.elfving@sfp.fi.

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna kan laddas ner här senast 17.5.2019. Partidagshandlingarna sänds endast till de delegater som vid anmälningen meddelat att de vill ha pappershandlingar. Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen! Notera att på partidagsplatsen finns tillgång till trådlöst internet. Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i partidagssalen visas de dokument som är under behandling på stor skärm samt finns att ses på www.sfp.fi.

 

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av Organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen. Tillbaka till sfp.fi