Partidag 2019 tidsschema

FREDAG 7.6

Klockan
19.00-21.00 Vasa stads mottagning

Stadshuset, Senatsgatan 1, 65100 Vasa

Stadens värd stadsdirektör Tomas Häyry.

LÖRDAG 8.6

Klockan
7.45-9.15     Välkomstkaffe, anmälning och fullmaktsgranskning.

Partidagsplatsen, Vasa övningsskolas gymnasium, Skolhusgatan 31, 65100 Vasa.

Välkomstmusik.

8.30-9.15    Kretsvisa delegatmöten.

9.30              Öppningsceremoni.

Sång av Johan & Juristerna.

Partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal.

Sång av Sebastian Holmgård.

Tal av Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz

Tal av minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Tal av Medlem i Europaparlamentet Nils Torvalds

Vasa stads hälsning framförs av fullmäktigeordförande Joakim Strand.

12.00           Lunch.

13.00           Partiordförande Anna-Maja Henriksson öppnar partidagen.

Val av presidium och protokolljusterare.
Partidagens behörighet.
Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning.
Val av utskott för partidagen.
Remittering av motioner.

13.30            Allmänpolitisk debatt.

16.00            Partidagen ajourneras för utskottsarbete.

Behandling av motioner i utskotten.

17.30           Utskottsarbetet avslutas i och med att alla motioner slutbehandlats i utskottet.

19.00          Festsupé på Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, 65170 Vasa.

SÖNDAG 9.6

Klockan
9.00             Andakt med biskop electus Bo-Göran Åstrand i Korsholms kyrka, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa.

Uppvaktning vid hjältegravarna vid Korsholms kyrka.

10.00            Kretsvisa delegatmöten.

10.30            Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

Behandling av motioner i salen.

12.00            Lunch.

13.00            Val av partiordförande.

Val av viceordförande för partiet.
Val av partifullmäktige.

Fortsatt behandling av motioner.

15.30            Partidagen avslutas.