Tidsschema

LÖRDAG 29.5

Klockan

9.30

Öppningsceremoni

Linjetal av partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson

Tal av Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz

Tal av minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Tal av europaparlamentariker Nils Torvalds

Videohälsningar

12.00

Mötespaus

13.00

Partiordförande Anna-Maja Henriksson öppnar partidagen

Val av presidium och protokolljusterare
Partidagens behörighet
Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning
Val av utskott för partidagen
Remittering av motioner.

13.30

Allmänpolitisk debatt

16.00

Partidagen ajourneras för utskottsarbete.
Behandling av motioner i utskotten.

17.30

Utskottsarbetet avslutas i och med att alla motioner slutbehandlats i utskottet.

 


SÖNDAG 30.5

Klockan

9.30

Virtuell partidagsandakt samt kransnedläggning

10.00

Partidagen upptar möteshandlingarna

Behandling av motioner

12.00

Mötespaus

13.00

Val av partiordförande
Val av viceordförande för partiet
Val av partifullmäktige

Fortsatt behandling av motioner.

Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

15.30

Partidagen avslutas.