Tidsschema

Uppdaterad 18.5.2022.

 

FREDAG 20.5

Klockan

19.00-20.30

Åbo stads mottagning för partidagens deltagare. Stadens värd är borgmästaren Minna Arve.
Åbo stadshus, Auragatan 2, 20100 Åbo.

 

LÖRDAG 21.5

Klockan

8.00-9.15

Välkomstkaffe, anmälning och fullmaktsgranskning.
Välkomstmusik av Daryna Nehoda.
Partidagsplatsen, Åbo mässcentrum, Mässfältsgatan 9–13, 20210 Åbo.

8.30-9.15

Kretsvisa delegatmöten.

9.30

Öppningsceremoni.
Bland annat:
Partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal.
Seminarium om Nordens säkerhetspolitiska vägval med Anna-Maja Henriksson, Patrik Oksanen och Antti Kuronen.
Åbo stads hälsning framförs av biträdande borgmästare Elina Rantanen.
Gästhälsningar
Sång av Emilia Qvist.
Musik av Fjärdfestivalen / Julia Rima, Mari Tirkkonen och Jussi Littunen.

12.00

Lunch.

13.00

Tal av
Thomas Blomqvist, minister för Nordiskt samarbete och jämställdhet
Anders Adlercreutz, gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen
Eva Biaudet, ordförande för SFP:s partifullmäktige
Nils Torvalds, europaparlamentariker

14.00

Partiordförande Anna-Maja Henriksson öppnar partidagen.

Val av presidium och protokolljusterare.
Partidagens behörighet.
Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning.
Val av utskott för partidagen.
Remittering av motioner.

14.15

Allmänpolitisk debatt.

16.00

Partidagen ajourneras för utskottsarbete.
Behandling av motioner i utskotten.

17.30

Utskottsarbetet avslutas i och med att alla slutbehandlats i utskottet.

19.00

Partidagsmiddag på Radisson Blu Marina Palace Hotel, Slottsgatan 32, 20100 Åbo.

 

SÖNDAG 22.5

Klockan

9.00

Kyrkogång i Mikaelskyrkan, Allégatan 16, 20100 Åbo, med kyrkoherde Mia Bäck.
Uppvaktning vid hjältegravarna.

10.00

Kretsvisa delegatmöten.

10.30

Partidagen fortsätter.
Behandling av motioner i salen.

12.00

Lunch.

13.00

Val av partiordförande.
Val av viceordförande för partiet.
Val av partifullmäktige.

Fortsatt behandling av motioner.
Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

15.00

Partidagen avslutas.