Partidag 2018 tidsschema

FREDAG 25.5

Klockan
19.00-20.30 Uleåborg stads mottagning

Stadshuset, Kirkkokatu 2a, 90100 Uleåborg

Stadens värd fullmäktigeordförande Juha Hänninen.

LÖRDAG 26.5

Klockan
7.45-9.15     Välkomstkaffe, anmälning och fullmaktsgranskning.

Partidagsplatsen, Uleåborgs teater, Kaarlenväylä 2, 90100 Uleåborg.

Välkomstmusik, fiolmusik av studerande från Uleåborgs konservatorium.

8.30-9.15    Kretsvisa delegatmöten.

9.30              Öppningsceremoni.

Jojk av Ingá-Máret Gaup-Juuso & Patrick Shaw Iversen duo

Partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal.

Sång av blandkören Cassiopeia från Uleåborgs universitets studentkår.

Tal av Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist

Uleåborg stads hälsning framförs av fullmäktigeordförande Juha Hänninen.
SFP i Uleåborgs hälsning framförs av lokalavdelningsordförande Anu Huusko.

12.00           Lunch.

13.00           Partiordförande Anna-Maja Henriksson öppnar partidagen.

Val av presidium och protokolljusterare.
Partidagens behörighet.
Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning.
Val av utskott för partidagen.
Remittering av proposition och motioner.

13.30            Allmänpolitisk debatt.

16.00            Partidagen ajourneras för utskottsarbete.

Behandling av motioner och proposition i utskotten.

17.30            Utskottsarbetet avslutas i och med att alla motioner och propositionen slutbehandlats i utskottet.

19.00           Festsupé på Lapland Hotels Oulu, Kirkkokatu 3, 90100 Uleåborg.

SÖNDAG 27.5

Klockan
9.00              Andakt med biskop Samuel Salmi och domprost Satu Saarinen i Uleåborgs domkyrka, Kirkkokatu 3 A, 90100 Uleåborg.

Uppvaktning vid hjältegravarna, Uleåborg begravningsplats.

10.00            Kretsvisa delegatmöten.

10.30            Redogörelse över partiets aktuella verksamhet.

Behandling av motioner och propositionen i salen.

12.00            Lunch.

13.00            Val av partiordförande.

Val av viceordförande för partiet.
Val av partifullmäktige.

Fortsatt behandling av motioner och propositionen.

15.30            Partidagen avslutas.