Beredningsutskott 1

Proposition 1: Ändring av partiets stadgar

01 - Arbetslöshetskassorna som förmedlare av arbetsplatser

02 - Behovet av politisk diskussion kring DLT

03 - Inför negativ inkomstbeskattning i Finland

04 - Statligt stöd för att anställa i mikroföretag och i föreningar

05 - Underhållsplan för offentliga fastigheter

06 - Ändring av dividend- och kapitalskattelagen

07 - Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner

08 - Folkets bank Nordea omvandlat till bank med tjänster för folket

09 - Avstamp mot ett större väljarunderlag – en politik och ett namn som engagerar!

10 - Ändring av partipolitiskt program

Beredningsutskott 2

11 - SFP ska inte bara tänka på klimatfrågor utan även aktivt arbeta för dem

12 - En nordisk union

13 - Samnordisk elektronisk identifiering

14 - Användandet av organ för hörande

15 - Bemötande av individer

16 - Byt Finlands tidszon

17 - En 16-åring ska få påverka!

18 - Flytta sommarlovet

19 - Inför ett stadsutvecklingsutskott

20 - Ljudlösa smoothiemaskiner

21 - Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik - trygghet som global rättighet

22 - Se över kraven på granskning av brandsläckare i fritidsbåtar

Beredningsutskott 3

23 - Situationen för papperslösa i Finland

24 - Säkrare eldistribution

25 - Bevara svenskspråkig service med smarta lösningar

26 - Namn på husbolag, gator, företag, städer och vårt land

27 - Framtidens kollektivtrafik

28 - Försök med variabel (vinter)hastighet

29 - Helhetssyn på skärgårdstrafiken i Egentliga Finland

30 - Smidigare att åtgärda vargar nära bebyggelse

31 - Förvaltning av vargstammen

32 - Vargens utbredning i Västnyland

33 - Företagares familjeledigheter

34 - Familjeledighetsersättning också till ensamföretagande kvinnor

Beredningsutskott 4

35 - Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras

36 - Kvacksalveri hör till det förflutna

37 - Skolning för SOTE/SOHÄ experter

38 - Slopa tvångssteriliseringen av transsexuella personer.

39 - Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer

40 - Nuuskan myyntikiellon haitat suuremmat kuin hyödyt - Nackdelarna med snusförbudet större än fördelarna

41 - Förändra alterneringsledigheterna till ett effektivt system som leder arbetslösa in i arbetslivet

42 - Förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn.

43 - Sex ska vara frivilligt

44 - Våld i nära relationer

45 - Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld

Beredningsutskott 5

46 - Well-being of Elderly Immigrants - Äldre invandrares välmående

47 - Äldres rätt att välja

48 - Aloite toisen asteen stipendijärjestelmästä - Motion om ett stipendiesystem för andra stadiet

49 - Minska kostnader för studier på andra stadiet

50 - Försöksverksamhet kring tvåspråkighet inom utbildning

51 - Ett spetsprojekt för flera språkbadsplatser

52 - Bridging the Gap - Att överbygga klyftan

53 - Efter #metoo - hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

54 - En integrationsutbildning som fungerar

55 - Det behöver utbildas fler socialarbetare

56 - Satsa på diplomingenjörsutbildningen