Motioner 2020

Motion 1 - Alla medicinska fotvårdare borde ges möjlighet till momsfri verksamhet

Motion 2 - Hushållsavdraget bör utvecklas inte avvecklas

Motion 3 - Höjning av hushållsbidraget för renoveringar

Motion 4 - Skärp kriterierna för bostadsbidraget - sätt ett stopp på betalningsautomaten som tömmer statskassan

Motion 5 - Förbättra järnvägsförbindelserna inom Österbotten

Motion 6 - Kryssningsfartygen kunde fungera som landets skyltfönster

Motion 7 - Metrobanans förlängning österut

Motion 8 - Politisk sekreterare till Esbo-Vanda

Motion 9 - Politisk sekreterare till mellannyländska SFP fullmäktigegrupper

Motion 10 - Uppdatera politiken, annars dör den!

Motion 11 - Beskattning av biogasdrivna bilar

Motion 12 - Ett koldioxidneutralt Finland 2035 – utmaningar för landsbygden.

Motion 13 - Finland ska verkställa biogasprogrammets åtgärdsförslag.

Motion 14 - Jämställ viltkött med andra naturprodukter

Motion 15 - Rädda den biologiska mångfalden

Motion 16 - Vindkraft är inte bara av godo

Motion 17 - Vätgasbränsleceller

Motion 18 - Få bukt med problemet med skrotbåtar

Motion 19 - Landets byggregler bör förnyas

Motion 20 - Bort med grundavgifterna

Motion 21 - Danaarv och dess användning bör beakta den avlidnes hemort.

Motion 22 - Ersättning vid elavbrott

Motion 23 - Häv lagen om energicertifikat för privata fastigheter

Motion 24 - Pysyvä lisärahoitus saamelaiskäräjille | Bestående tilläggsfinansiering för sametinget

Motion 25 - SFP bör arbeta för att paragrafen om Brott mot trosfrid i strafflagen rivs upp

Motion 26 - Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar

Motion 27 - Tillgång till public service online i Norden

Motion 28 - Öka kunskapen om samerna och deras kultur i grundskolan

Motion 29 - Tvåspråkig integration

Motion 30 - En starkare stadspolitisk framtoning med fokus på innovationsekosystem

Motion 31 - Digitalisering leder till marginalisering

Motion 32 - Definiera en nationell modell för utvärdering av föräldraskapet

Motion 33 - Det ska löna sig att jobba - även som pensionär

Motion 34 - Flyktingens människovärde

Motion 35 - Främjande av kroppslig integritet och genital autonomi för barn – förbud mot icke-medicinskt skärande i barns könsorgan

Motion 36 - För en sund och ansvarsfull drogpolitik

Motion 37 - Förebyggande arbete för att främja hälsa och välmående

Motion 38 - Ge gratis menskopp till alla elever och studerande

Motion 39 - Ge sjukdagpenning för arbetsrelaterad utbrändhet

Motion 40 - Inför förbud mot sexköp i Finland

Motion 41 - Minnessjuka i arbetsför ålder

Motion 42 - Vårdtalko

Motion 43 - Antagning till högskolor ska inte förhindra förverkligandet av den allmänbildande utbildningen!

Motion 44 - Avskaffande av momsplikt för privata läroanstalter

Motion 45 - Bevara byskolorna!

Motion 46 - Enhetligt system för uppvisande av språkkunskaper

Motion 47 - Fler studerande från Sverige

Motion 48 - Palkattomat harjoittelut yleistyvät ja eriarvoistavat | Praktik utan lön blir vanligare och ökar ojämlikheten

Motion 49 - Återinför en sund timfördelning i det andra inhemska språket i finskspråkiga skolor

Motion 50 - Öka utbildningskvoterna för svenskspråkig vårdutbildning