Beredningsutskott 1

Motion 1 - Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall

Motion 2 - Självbestämmanderätten och jämlikhet ska säkerställas i steriliseringslagen

Motion 3 - Uppdatera drogpolitiken, tillåt injektionsrum!

Motion 4 - Jämlik äldreomsorg

Motion 5 - Dags att ta endometrios på allvar

Motion 6 - Komplettera vårdreformen med ett fastläkarsystem

Motion 7 - Införande av egenläkare

Motion 8 - Rehabilitering av äldre

Motion 9 - Bättre ätstörningsvård för barn och unga på båda nationalspråken

Motion 10 - Säkra transpersoners rättigheter nu!

Beredningsutskott 2

Motion 11 - Enheten för krisbemanning

Motion 12 - Motion om allmän samhällsberedskap

Motion 13 - Garantera ungdomsfullmäktige jämlika möjligheter att påverka!

Motion 14 - Väderleksrapporten i FST

Motion 15 - Bättre pensioner för kvinnor

Motion 16 - Vård av barnbarn

Motion 17 - Integrationsåtgärder vid ankomsten till Finland bör vara lika för alla grupper, oavsett anledning för ankomsten

Motion 18 - All service för personer som bor på serviceboende borde kunna dras av i beskattningen

Motion 19 - Processen kring bouppteckningen måste göras smidigare

Beredningsutskott 3

Motion 20 - Skärgårdstilläggets användning bör redovisas.

Motion 21 - Vi behöver ökade krafttag mot mobbning i skolorna!

Motion 22 - Uppdatera kärnenergilagstiftningen!

Motion 23 - Rätt till att tjäna in extra pension efter fyllda 68 år?

Motion 24 - Klimat- och hållbarhetspolitiska beslut ska göras på basis av bästa tillgängliga kunskap

Motion 25 - Främjandet av förnybar energi även efter EU:s taxonomibeslut

Motion 26 - Mer bioetanol i våra bilar

Motion 27 - Slopa inkomstgränserna för beviljande av studiestöd

Beredningsutskott 4

Motion 28 - Beställa tält till lokalavdelningarna

Motion 29 - Motion om att avkorta reparationsskulden på våra vägar.

Motion 30 - Gör partidagen mer demokratisk!

Motion 31 - Två Tunnlar

Motion 32 - Främjande av gång- och cykeltrafik

Motion 33 - Utveckla förhållandena inom flygsektorn i Finland

Motion 34 - SFP ska verka för ett startupvänligt Finland

Motion 35 - Förnya föreningsstrukturen inom SFP