Beredningsutskott 1

Motion 1 – Grunda en tjänst för tonåringar och deras föräldrar

Motion 2 – Dags att stärka primärhälsovården

Motion 3 – Bevara våra sjukhus och förläng tiden för våra jourmottagningar

Motion 4 – Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

Motion 5 – Motion om behovet att utöka screening av bröstcancer

Motion 6 – Konsekvensbedömning för psykisk hälsa

Motion 7 – Terapigarantin till 29 år

Motion 8 – Terapigaranti för alla åldrar

Motion 9 – Fungerande seniorrådgivning för äldre

Motion 10 – Möjlighet till arbetsledighet för att ta hand om en sjuk, äldre närstående

Motion 11 – FPA-taxiservicen måste fungera

Motion 12 – Ätstörningsvårdens kris måste åtgärdas

Beredningsutskott 2

Motion 13 – Psykiskt våld måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

Motion 14 – Ett amningsvänligt arbetsliv

Motion 15 – Samhället bör stöda delat föräldraskap i familjer med växelvis boende barn

Motion 16 – Slut på hatprat och hatretorik

Motion 17 – En förvaltningsnivå måste bort!

Motion 18 – Rädda demokratins framtid

Motion 19 – Större roll åt stora utskottet och presidenten vid utnämning av tjänstemän

Motion 20 – Lättare att deltidsarbeta

Motion 21 – Ändra inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

Motion 22 – Utöka asylsökandes möjligheter till arbetsuppehållstillstånd

Motion 23 – Hur uppnå 5 – 10 % svenskintegrerade i enlighet med regeringsprogrammet?

Motion 24 – Minska miljöpåverkan av snabbmode

Beredningsutskott 3

Motion 25 – Formalisera och intensifiera samarbetet med systerpartier i Europa

Motion 26 – Den humanitära katastrofsituationen i Kuba

Motion 27 – Rehabilitera finländare som krigat för Ukraina

Motion 28 – Inga mer pengar på Västbanan

Motion 29 – Metrobanans förlängning österut

Motion 30 – Stärk socionomernas ställning inom småbarnspedagogiken

Motion 31 – Inför “Fritids” – eftermiddagsverksamhet av svensk modell i skolorna

Motion 32 – Motverka rasismen i skolorna

Motion 33 – Psyksjukskötare till skolvardagen

Motion 34 – Resursera och utveckla svenskspråkig lågtröskelverksamhet och mentala stödtjänster för unga

Motion 35 – Gör låntagningen mer attraktiv

Motion 36 – Studerandes ekonomiska situation riskerar att underminera studieresultaten

Beredningsutskott 4

Motion 37 – Rättvisare hushållsavdrag för ensamboende

Motion 38 – Moroten som skapar välfärd – rejält sänkt skatt på arbete efter uppnådd pensionsålder

Motion 39 – FPA måste sluta dra förhastade slutsatser om personers kärleksliv

Motion 40 – Lätta på skatterna för att trygga Finlands framtid

Motion 41 – Ta i bruk en avgift för ändrad markanvändning

Motion 42 – Helhetsövervakning och reglering av skönhetstjänster

Motion 43 – En reform för modern momsbeskattning

Motion 44 – Församlingar och kristna föreningar bör behandlas jämlikt som serviceproducenter

Motion 45 – Samma på samiska

Motion 46 – Instiftandet av en fjärde vice ordförandepost

Motion 47 – Justering av partiets stadgar

Motion 48 – Gör NATO-dagen till en flaggdag