Beredningsutskott 1

Motion 1 - Företagande som bisyssla måste göras enklare för arbetslösa

Motion 2 - Landskapsskatt ska övervägas

Motion 3 - Arbetsplatskoordinator

Motion 4 - Avskaffa fastighetsskatten för allmännyttigt använda gemensamma fastigheter.

Motion 5 - Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm

Motion 6 - Lättare att få tillstånd att uppföra en kall veranda eller farstu

Motion 7 - Inför smidigare regler för uppförandet av små komplementhus

Motion 8 - Investeringar i rälstrafiken utgående från huvudstadsregionens behov

Motion 9 - Vägarna i skick!

Motion 10 - Smidig motionsbehandling

Motion 11 - Dags att mäta effekten av våra beslut!

Beredningsutskott 2

Motion 12 - Nedskräpningen av naturen och miljöproblemen som plasten orsakat

Motion 13 - Vill du ha stenar, sand och sly på ditt fat?

Motion 14 - Sluta döda Östersjön!

Motion 15 - Coronastödet ska användas så det gynnar miljön och framtiden

Motion 16 - Finland ska bli ett ledande land inom cirkulär ekonomi

Motion 17 - Vindkraft ännu en gång

Motion 18 - Närvårdarstuderanden ska ha tillgång till aktuella svenskspråkiga läromedel

Motion 19 - En hållbar finansiering för Våga fråga i hela landet

Motion 20 - Tillgången på svenska läromedel måste tryggas

Motion 21 - Trygga elevernas rättsskydd och jämlika behandling i grundläggande undervisningen

Motion 22 - Skolskjuts till två adresser

Beredningsutskott 3

Motion 23 - Hur göra sjukvårdaryrket mera lockande?

Motion 24 - Målsägandestatus åt barn som bevittnat våld mot en närstående

Motion 25 - En porrfri barndom för alla

Motion 26 - Rädda demokratin genom att sänka rösträttsåldern!

Motion 27 - Hejda hatpratet omedelbart!

Motion 28 - Begränsa tiden för överlåtelse av fyrverkeripjäser

Motion 29 - Morgonnyheter på svenska

Motion 30 - Viltrådens sammansättning bör ändras

Motion 31 - Inför bättre strukturer för digitalisering på svenska

Motion 32 - Starkt svenskspråkiga enheter – definition och målsättning

Motion 33 - Finland och Norden mot eToppen: Värdeskapande och optimering av skattebekostad offentlig infrastruktur för eID och eSignaturer

Beredningsutskott 4

Motion 34 - Erbjud klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna

Motion 35 - De svenska integrationsvägarna bör stärkas

Motion 36 - Arbetsorienterad integration på svenska

Motion 37 - Invandrare på arbetsmarknaden

Motion 38 - Arbetspensionsindexet

Motion 39 - God medicinsk praxis (Käypä hoito), medicinska anvisningar på svenska hotar försvinna

Motion 40 - Panostetaan ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin!

Motion 41 - Studerandes ekonomiska situation kräver insatser!

Motion 42 - Mer resurser till barn och unga för att övervinna coronapandemins konsekvenser

Motion 43 - Trygga äldreomsorgen i skärgården

Motion 44 - Gör SOTE-reformen realistisk

Motion 45 - Ersättning för medicin som ges i förebyggande syfte

Motion 46 - De frivilliga organisationernas ställning i kommunerna och de kommande välfärdsområdena

Motion 47 - Åtgärder för att aktivera de äldre efter coronapandemin