Beredningsutskott 1

01 Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken

02 Finland som föregångsland inom Cleantech i rymden

03 Mer ambitiös klimatpolitik!

04 Producenter måste ta ett större miljöansvar

05 SFP jobbar för att det för Finland görs upp en biogasstrategi.

06 Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell

07 Kommunerna måste ordna mera trygg och utvecklande fritidsverksamhet för barn och unga

08 Sexualfostrare till varje skola

09 Ett enklare betalningssystem

Beredningsutskott 2

10 Begränsa politiska strejker

11 Bort med högerextrema vindar från Finland!

12 Flaggningsstatus åt Nordens dag den 23 mars

13 Förbjud inte framtidens matutveckling

14 Förbättra språktilläggen

15 Hur lappa tron på den konstitutionella demokratin

16 Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld

17 Konsekvensbedömning av trådlös 5G

18 Mera 5G till landsbygden!

19 Nordiska samarbetet med politiska partier intensifieras

20 Reformera värnplikten

21 Statens administrativa kostnader kan reduceras

22 Synliggör Europeiska unionen!

23 Tillsättande av en äldreombudsman på riksnivå och beaktande av behovet av äldreombudsmän i en framtida social-och hälsovårdsreform

24 Vakaumuksen mukaiset arkipyhät työlainsäädäntöön

Beredningsutskott 3

25 Att definiera och certifiera vårdkvalitet

26 Dags för resurser, inte nedskärningar, för förlossningsvården

27 Finlandssvenskarnas grundlagsenliga rätt till sjukvård på sitt modersmål

28 Förbjud kvinnlig könsstympning i lag

29 Hantering av elektroniskt bildmaterial inom social- och hälsovårdstjänster

30 Hälsoundersökning för seniorer

31 Kretssjukhusens roll som hälsocenter efter valet 2019

32 Lagstifta om ett tredje juridiskt kön

33 Utökad 6+6+6-modell för allas bästa

34 Papa-provtagning så smärtfritt som möjligt

35 Nu är det dags att höja pensionerna!

36 Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner

Beredningsutskott 4

37 En timme till tåget

38 Förbättra järnvägen österut

39 Säkrare väganslutningar till riksväg 25

40 Lasku- maksumuistutus- ja velka-asiat koulun yhteiskuntaoppiin

41 Stärkt företagarpolitik i SFP

42 Oförutsedda, oproportionellt höjda skatter på naturaområden

43 Styrelserepresentation för privatanställda

44 Mensa utan moms!

45 Sänk skatten för mens- och inkontinensskydd

46 Ändring av det skattefria beloppet i arvskattelagen.

47 Ändring av dividend- och kapital skattelagen.