Eettinen menettelytapaohje

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen eettinen menettelytapaohje puolueen tapahtumissa

Nämä menettelytapaohjeet ohjaavat kaikkia Rkp:n tapahtumien osallistujia eettisissä, moraalisissa sekä käytännöllisissä päätöksissä.

Poliittiseen työhön kuuluu molemminpuolinen kunnioitus. Viestintämme perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen sekä saavutettavuuteen. Näitä menettelytapaohjeita kunnioitetaan kaikissa puolueen järjestämissä tapahtumissa, mutta niitä noudetaan myös koko puolueen toiminnassa.

Puolueen tapahtumien osallistujat:

  • keskustelevat asioista toisia kunnioittaen
  • kohtelevat kaikkia tasapuolisesti
  • eivät käytä hyökkääviä, pilkkaavia tai henkilökohtaisuuksiin viittaavia kommentteja
  • eivät tavoittele henkilökohtaista etua
  • eivät puhu tavalla, joka voi olla harhaanjohtavaa tai aiheuttaa vahinkoa
  • kunnioittavat vaitiolovelvollisuutta sisäisissä asioissa
  • ilmoittavat aina ajantasaiset yhteystietonsa ja esiintyvät omalla nimellään, ei nimettömänä tai nimimerkillä
  • ovat vastuussa verkkosivujensa, blogiensa ja sosiaalisten mediakanaviensa sisällöstä, sekä harkitsevat, kuinka käyttäytyminen eri mediakanavissa vaikuttaa itseensä ja puolueeseen.

Kaikissa puolueen tapahtumissa on nollatoleranssi koskien kaikkia eri häirinnän muotoja, mitä tapahtumien osallistujien tulee kunnioittaa. Puolueen tapahtumien osallistujana sinulla on myös velvollisuus puuttumaan asiaan, mikäli huomaat häirintää esiintyvän.
Suurempiin tapahtumiin valitaan erikseen häirintäyhdyshenkilöt, muissa tilanteissa voit olla yhteydessä puolueen häirintäyhteyshenkilöihin Christoffer Hällforsiin tai Annica Tallqvistiin.

Henkilöltä, joka rikkoo puolueen eettisiä sääntöjä, voidaan puoluehallituksen toimesta kieltää pääsy puolueen tapahtumiin. Näitä menettelytapaohjeita päivitetään jatkuvasti, ja tapahtumien osallistujana sinulla on vastuu noudattaa nykyisiä ohjeita.

Puolueen eettiset ohjeet on tarkoitettu ohjenuoraksi, joka osoittaa mikä puolueen eettinen linja on. Epäselvissä tapauksissa osallistujia kehotetaan aina ottamaan yhteyttä puolueorganisaatioon. (Ohjeet eivät missään tapauksessa korvaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta käytetään tukena ja täydennyksenä tilanteissa, joissa lainsäädännössä ei määritellä selkeästi käyttäytymisen säännöistä.)