Esityslista

PUOLUEKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Puoluekokouksen avaus.

2. Puoluekokouksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta

3. Puoluekokouksen sihteerin valinta.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta.

5. Puoluekokouksen päätösvaltaisuus.

6. Puoluekokouksen esityslistan ja työjärjestyksen vahvistaminen.

7. Päätös valiokuntien asettamisesta:
– neljä valiokuntaa aloitteiden käsittelyyn
– vaalivaliokunta

Puoluekokousedustajat jaetaan omien preferenssien mukaan neljään valiokuntaan.

Vaalivaliokunta koostuu piirien puheenjohtajista, RKP-nuorten, RKP:n naisjärjestön ja RKP:n seniorijärjestön puheenjohtajista.

8. Puoluekokouksen valiokuntien asettaminen sekä asioiden lähettäminen käsittelyyn:

Valmisteluvaliokunta 1
1 Företagande som bisyssla måste göras enklare för arbetslösa
2 Landskapsskatt ska övervägas
3 Arbetsplatskoordinator
4 Avskaffa fastighetsskatten för allmännyttigt använda gemensamma fastigheter
5 Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm
6 Lättare att få tillstånd att uppföra en kall veranda eller farstu
7 Inför smidigare regler för uppförandet av små komplementhus
8 Investeringar i rälstrafiken utgående från huvudstadsregionens behov
9 Vägarna i skick!
10 Smidig motionsbehandling
11 Dags att mäta effekten av våra beslut!

Valmisteluvaliokunta 2
12 Nedskräpningen av naturen och miljöproblemen som plasten orsakat
13 Vill du ha stenar, sand och sly på ditt fat?
14 Sluta döda Östersjön!
15 Coronastödet ska användas så det gynnar miljön o framtiden.
16 Finland ska bli ett ledande land inom cirkulär ekonomi
17 Vindkraft ännu en gång
18 Närvårdarstuderanden ska ha tillgång till aktuella svenskspråkiga läromedel
19 En hållbar finansiering för Våga fråga i hela landet
20 Tillgången på svenska läromedel måste tryggas
21 Trygga elevernas rättsskydd och jämlika behandling i grundläggande undervisningen
22 Skolskjuts till två adresser

Valmisteluvaliokunta 3
23 Hur göra sjukvårdaryrket mera lockande?
24 Målsägandestatus åt barn som bevittnat våld mot en närstående
25 En porrfri barndom för alla
26 Rädda demokratin genom att sänka rösträttsåldern!
27 Hejda hatpratet omedelbart!
28 Begränsa tiden för överlåtelse av fyrverkeripjäser
29 Morgonnyheter på svenska
30 Viltrådens sammansättning bör ändras
31 Inför bättre strukturer för digitalisering på svenska
32 Starkt svenskspråkiga enheter – definition och målsättning
33 Finland och Norden mot eToppen

Valmisteluvaliokunta 4
34 Erbjud klimakterierådgivning vid hälsovårdscentralerna
35 De svenska integrationsvägarna bör stärkas
36 Arbetsorienterad integration på svenska
37 Invandrare på arbetsmarknaden
38 Arbetspensionsindexet
39 God medicinsk praxis (Käypä hoito), medicinska anvisningar på svenska hotar försvinna
40 Panostetaan ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin!
41 Studerandes ekonomiska situation kräver insatser!
42 Mer resurser till barn och unga för att övervinna coronapandemins konsekvenser
43 Trygga äldreomsorgen i skärgården
44 Gör SOTE-reformen realistisk
45 Ersättning för medicin som ges i förebyggande syfte
46 De frivilliga organisationernas ställning i kommunerna och de kommande välfärdsområdena
47 Åtgärder för att aktivera de äldre efter coronapandemin

9. Vaalivaliokunnan asettaminen
a) puheenjohtajan valinta
b) kahden jäsenen valinta

POLIITTINEN KESKUSTELU

10. Yleispoliittinen keskustelu.

EHDOTUSTEN JA ALOITTEIDEN KÄSITTELY

11. Aloitteiden käsittely.

PUOLUEKOKOUKSEN VAALIT

12. Puolueen puheenjohtajan valinta 2021-2022.

13. Kolmen varapuheenjohtajan valinta 2021-2022.

14. Puoluevaltuuston valinta.
Puoluevaltuusto koostuu:
– puolueen puheenjohtajistosta (4)
– 46 jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä sekä rekisteröityjen jäsenyhdistysten edustajista, jotka ovat saaneet järjestöstatuksen puolueessa. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi eteenpäin, näistä puolet ovat joka vuosi vuorossa erota.

Seuraavat ovat vuorossa erota:

Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Marlén Timonen, Kokkola Leif Jakobsson, Kokkola
Niclas Sjöskog, Pedersöre Johanna Holmäng, Pedersöre
Thomas Karv, Uusikaarlepyy Elli Flén, Uusikaarlepyy
Christoffer Ingo, Mustasaari Johanna Nyman, Mustasaari
Sofia Mitts-Björkblom, Korsnäs Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs
Pirjo Nylund, Kaskinen Jan-Anders Lundenius, Kaskinen
Henrik Antfolk, Kristiinankaupunki Tommy Englund, Kristiinankaupunki
Sari Somppi, Vaasa Terhi Lettelin, Mustasaari
Elin Blomqvist-Valtonen, Porvoo Patrik Björkman, Porvoo
Christoffer Lindqvist, Kauniainen Tony Björk, Kirkkonummi
Kristian Rehnström, Vantaa Tiina Kujala, Espoo
Filip Björklöf, Raasepori Michael Nyberg, Raasepori
Heidi Seppälä, Vihti Mika Valli, Nurmijärvi
Christer Antell, Helsinki Christina Fraser, Helsinki
Joakim Horsma, Helsinki Ira Grandén, Helsinki
Niklas Rönnberg, Helsinki Martina Harms-Aalto, Helsinki
Tomas Björkroth, Parainen Anne Eriksson, Parainen
Anna-Karin Tötterman, Turku Kaj Wallenius, Turku
Albert Heikkilä, Oulu Sammol Lukkari, Lappi
Ida-Maria Skytte, Svensk Ungdom Calle Wikman, Svensk Ungdom
Anna Lindberg, Svensk Ungdom Linnea Lindfors, Svensk Ungdom
Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundet Ann-Sofi Backgren, Svenska Kvinnoförbundet
Ulrika Wallén, Tampere Kim Rosqvist, Pyhtää


HALLINTOASIAT

15. Selonteko puolueen ajankohtaisesta toiminnasta.

PUOLUEKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

16. Muut asiat.

17. Puoluekokous päätetään.