Esityslista

PUOLUEKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Puoluekokouksen avaus.

2. Puoluekokouksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta.

3. Puoluekokouksen sihteerin valinta.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.

5. Puoluekokouksen päätösvaltaisuus.

6. Puoluekokouksen esityslistan ja työjärjestyksen vahvistaminen.

7. Päätös valiokuntien asettamisesta:
– neljä valiokuntaa aloitteiden käsittelyyn
– vaalivaliokunta

Puoluekokousedustajat jaetaan omien preferenssien mukaan neljään valiokuntaan.

Vaalivaliokunta koostuu piirien puheenjohtajista sekä RKP-nuorten, RKP:n naisjärjestön ja RKP:n seniorijärjestön puheenjohtajista.

8. Puoluekokouksen valiokuntien asettaminen sekä asioiden lähettäminen käsittelyyn:

Valmisteluvaliokunta 1
Aloite 1 Keskenmenon kokeneille on tarjottava henkistä tukea
Aloite 2 Itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus on taattava steriloimislaissa
Aloite 3 Päihdehuoltolaki on päivitettävä ja käyttöhuoneet sallittava!
Aloite 4 Tasapuolinen vanhustenhoito
Aloite 5 Nyt on korkea aika ottaa endometrioosi vakavasti
Aloite 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on täydennettävä omalääkärijärjestelmällä
Aloite 7 Omalääkärijärjestelmän käyttöönotto
Aloite 8 Ikäihmisten kuntoutus
Aloite 9 RKP:n tulee pyrkiä parantamaan lasten ja nuorten syömishäiriöiden hoitoa molemmilla kansalliskielillä
Aloite 10 Transhenkilöiden oikeudet on turvattava nyt!

Valmisteluvaliokunta 2
Aloite 11 Kriisivalmiusyksikkö
Aloite 12 Aloite yleisestä kansalaispalveluksesta
Aloite 13 Nuorisovaltuustoille on taattava yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet!
Aloite 14 Yle FEM sääennuste
Aloite 15 Naisten eläkkeitä on kehitettävä
Aloite 16 Lastenlasten hoito
Aloite 17 Kotouttamistoimenpiteiden tulee olla samat kaikille Suomeen saapuville ryhmille saapumisen syystä riippumatta
Aloite 18 Kaikkien palvelukotiasukkaiden saamien palvelujen pitäisi olla vähennyskelpoisia verotuksessa
Aloite 19 Perunkirjoitusprosessia on helpotettava

Valmisteluvaliokunta 3
Aloite 20 Saaristolisän käytöstä on tehtävä tilitys
Aloite 21 Koulukiusaamiseen on puututtava entistä voimallisemmin!
Aloite 22 Ydinvoimalainsäädäntöä on päivitettävä!
Aloite 23 Oikeus lisäeläkkeen kerryttämiseen 68 ikävuoden jälkeen?
Aloite 24 Ilmasto- ja kestävyyspoliittiset päätökset tulee tehdä parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella
Aloite 25 Uusiutuvan energian edistäminen myös EU:n taksonomiapäätöksen jälkeen
Aloite 26 Enemmän bioetanolia autoihimme
Aloite 27 Opintotukien myöntämiseen sovellettavat tulorajat on poistettava

Valmisteluvaliokunta 4
Aloite 28 Vaalitelttojen tilaaminen paikallisosastoille
Aloite 29 Aloite teidemme korjausvelan lyhentämisestä
Aloite 30 Puoluekokouksesta on tehtävä demokraattisempi!
Aloite 31 Kaksi tunnelia
Aloite 32 Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen
Aloite 33 Ilmailualan olosuhteiden kehittäminen Suomessa
Aloite 34 RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta
Aloite 35 RKP:n yhdistysrakenne on uusittava

9. Vaalivaliokunnan asettaminen
a) puheenjohtajan valinta
b) kahden jäsenen valinta

POLIITTINEN KESKUSTELU

10. Yleispoliittinen keskustelu.

EHDOTUSTEN JA ALOITTEIDEN KÄSITTELY

11. Aloitteiden käsittely.

PUOLUEKOKOUKSEN VAALIT

12. Puolueen puheenjohtajan valinta 2022-2023.

13. Kolmen varapuheenjohtajan valinta 2022-2023.

14. Puoluevaltuuston valinta.

Puoluevaltuusto koostuu:
– puolueen puheenjohtajistosta (4)
– 46 jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä sekä rekisteröityjen jäsenyhdistysten edustajista, jotka ovat saaneet järjestöstatuksen puolueessa. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Näistä puolet ovat joka vuosi vuorossa erota.

Seuraavat ovat vuorossa erota:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Maria Tokou, Kronoby Helena Broända, Kronoby
Jan Ray, Larsmo Anna Björkskog, Larsmo
Brita Brännbacka-Brunell, Jakobstad Marcus Suojoki, Jakobstad
Lars-Erik Staffans, Vörå Johanna Skarper, Vörå
Ulla Granfors, Vasa Reinhold Klockars, Vasa
Markus West, Malax Carola Bengs-Lattunen, Malax
Marjo Österdahl, Närpes Mats-Erik Viklund, Närpes
Marina Bruce, Lovisa Jesse Mårtenson, Mörskom
Clara Lindqvist, Sibbo Hans-Eric Christiansson, Sibbo
Nina af Hällström, Esbo Susanna Lindfors, Vanda
Jan-Mikael Ekholm, Raseborg Tanja Ljungqvist, Ingå
Jari Alopaeus, Sjundeå Heidi Himmanen, Lojo
Eva Biaudet, Helsingfors Linda Ahlblad, Helsingfors
Björn Månsson, Helsingfors Johanna Mantere, Helsingfors
Ann-Louise Laaksonen, Helsingfors Runa Ismark, Helsingfors
Ida Schauman, Åbo Joachim Hesthammer, Åbo
Kenneth Jönsson, Salo Jouni Marttila, S:t Karins
Patrik Sjöblom, Kimitoön Roger Hakalax, Kimitoön
Nicholas Kujala, Svensk Ungdom Nicolas Sjöberg, Svensk Ungdom
Benjamin Bergan, Svensk Ungdom Ida-Marie Jungell, Svensk Ungdom
Pia Sundell, Svenska Kvinnoförbundet Marina Nygård, Svenska Kvinnoförbundet
Ramieza Mahdi, Svenska Kvinnoförbundet Marianna Välke-Öztürk, Svenska Kvinnoförbundet
Gunvor Brettschneider, Svenska Seniorer Kjell Wennström, Svenska Seniorer


HALLINTOASIAT

15. Selonteko puolueen ajankohtaisesta toiminnasta.

PUOLUEKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

16. Muut asiat.

17. Puoluekokous päätetään.