Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 1 - Keskenmenon kokeneille on tarjottava henkistä tukea

Aloite 2 - Itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus on taattava steriloimislaissa

Aloite 3 - Päihdehuoltolaki on päivitettävä ja käyttöhuoneet sallittava!

Aloite 4 - Tasapuolinen vanhustenhoito

Aloite 5 - Nyt on korkea aika ottaa endometrioosi vakavasti

Aloite 6 - Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on täydennettävä omalääkärijärjestelmällä

Aloite 7 - Omalääkärijärjestelmän käyttöönotto

Aloite 8 - Ikäihmisten kuntoutus

Aloite 9 - RKP:n tulee pyrkiä parantamaan lasten ja nuorten syömishäiriöiden hoitoa molemmilla kansalliskielillä

Aloite 10 - Transhenkilöiden oikeudet on turvattava nyt!

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 11 - Kriisivalmiusyksikkö

Aloite 12 - Aloite yleisestä kansalaispalveluksesta

Aloite 13 - Nuorisovaltuustoille on taattava yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet!

Aloite 14 - Yle FEM sääennuste

Aloite 15 - Naisten eläkkeitä on kehitettävä

Aloite 16 - Lastenlasten hoito

Aloite 17 - Kotouttamistoimenpiteiden tulee olla samat kaikille Suomeen saapuville ryhmille saapumisen syystä riippumatta

Aloite 18 - Kaikkien palvelukotiasukkaiden saamien palvelujen pitäisi olla vähennyskelpoisia verotuksessa

Aloite 19 - Perunkirjoitusprosessia on helpotettava

Valmisteluvaliokunta 3

Aloite 20 - Saaristolisän käytöstä on tehtävä tilitys

Aloite 21 - Koulukiusaamiseen on puututtava entistä voimallisemmin!

Aloite 22 - Ydinvoimalainsäädäntöä on päivitettävä!

Aloite 23 - Oikeus lisäeläkkeen kerryttämiseen 68 ikävuoden jälkeen?

Aloite 24 - Ilmasto- ja kestävyyspoliittiset päätökset tulee tehdä parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella

Aloite 25 - Uusiutuvan energian edistäminen myös EU:n taksonomiapäätöksen jälkeen

Aloite 26 - Enemmän bioetanolia autoihimme

Aloite 27 - Opintotukien myöntämiseen sovellettavat tulorajat on poistettava

Valmisteluvaliokunta 4

Aloite 28 - Vaalitelttojen tilaaminen paikallisosastoille

Aloite 29 - Aloite teidemme korjausvelan lyhentämisestä

Aloite 30 - Puoluekokouksesta on tehtävä demokraattisempi!

Aloite 31 - Kaksi Tunnelia

Aloite 32 - Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen

Aloite 33 - Ilmailualan olosuhteiden kehittäminen Suomessa

Aloite 34 - RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta

Aloite 35 - RKP:n yhdistysrakenne on uusittava