« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 24 – Vähennetään pikamuodin ympäristövaikutusta

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi

  • että lisätään vaatteiden ja tekstiilien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.
  • että vaatteiden tuonnissa EU:n ulkopuolelta on samat standardit kuin EU:ssa tuotetuissa vaatteissa.
  • että EU:n tasolla otetaan käyttöön käytettyjen vaatteiden ja tekstiilien vientikielto.
  • että niin sanottu tuottajavastuu koskisi myös tekstiilialaa.