« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 3 – Säilytetään sairaalat ja pidennetään päivystysvastaanottojen aikoja

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi:

  • että sairaalat säilytetään eikä suostuta keskittämään terveydenhuoltoa entisestään.
  • että päätökset palveluverkostosta perustuvat aina kattaviin vaikutusarviointeihin
  • että vaikutuksenarviointeja tehdään myös aiemmista keskittämispäätöksistä, esimerkiksi synnytysvuodeosastoista
  • että hyvinvointialueet saavat itse päättää päivystysvastaanottojensa laajuudesta.
  • että hyvinvointialueiden itsemääräämisoikeutta omalla alueella vahvistetaan.
  • että saadaan luotua ratkaisuja, jotka turvaavat kielelliset oikeudet terveydenhuollossa.