« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 3

Aloite 30 – Vahvistetaan sosionomien asemaa varhaiskasvatuksessa

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi

  • että selvennetään ja vahvistetaan sosionomien roolia ja tehtäviä varhaiskasvatuksessa.
  • että tehdään nopea lakimuutos niin että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit tulee katsoa päteviksi varhaiskasvatuksen esimiehen ja päiväkodin johtajan tehtävään.
  • että varhaiskasvatuksen moniammatilliset tiimit toteutuvat käytännössä kuntatasolla.
  • että RKP:n on varmistettava, että hallituksen lisärahoitus varhaiskasvatuksen koulutukseen ei rajoitu varhaiskasvatuksen opettajiin (yliopisto), vaan sisältää myös varhaiskasvatuksen sosionomit (ammattikorkeakoulu).