Arkiv: Arkiverade motion

06 – Ändring av dividend- och kapitalskattelagen
06 Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell
07 – Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner
07 Kommunerna måste ordna mera trygg och utvecklande fritidsverksamhet för barn och unga
08 – Folkets bank Nordea omvandlat till bank med tjänster för folket
08 Sexualfostrare till varje skola
09 – Avstamp mot ett större väljarunderlag – en politik och ett namn som engagerar!
09 Ett enklare betalningssystem
10 – Ändring av partipolitiskt program
10 Begränsa politiska strejker