Arkiv: Arkiverade motion

16 – Byt Finlands tidszon
16 Införande av rutinmässig muntlig fråga om upplevelse av våld
17 – En 16-åring ska få påverka!
17 Konsekvensbedömning av trådlös 5G
18 – Flytta sommarlovet
18 Mera 5G till landsbygden!
19 – Inför ett stadsutvecklingsutskott
19 Nordiska samarbetet med politiska partier intensifieras
20 – Ljudlösa smoothiemaskiner
20 Reformera värnplikten