Arkiv: Arkiverade motion

11 – SFP ska inte bara tänka på klimatfrågor utan även aktivt arbeta för dem
11 Bort med högerextrema vindar från Finland!
12 – En nordisk union
12 Flaggningsstatus åt Nordens dag den 23 mars
13 – Samnordisk elektronisk identifiering
13 Förbjud inte framtidens matutveckling
14 – Användandet av organ för hörande
14 Förbättra språktilläggen
15 – Bemötande av individer
15 Hur lappa tron på den konstitutionella demokratin