Arkiv: Arkiverade motion

21 – Mer feminism i vår utrikes- och säkerhetspolitik – trygghet som global rättighet
21 Statens administrativa kostnader kan reduceras
22 – Se över kraven på granskning av brandsläckare i fritidsbåtar
22 Synliggör Europeiska unionen!
23 – Situationen för papperslösa i Finland
23 Tillsättande av en äldreombudsman på riksnivå och beaktande av behovet av äldreombudsmän i en framtida social-och hälsovårdsreform
24 – Säkrare eldistribution
24 Vakaumuksen mukaiset arkipyhät työlainsäädäntöön
25 – Bevara svenskspråkig service med smarta lösningar
25 Att definiera och certifiera vårdkvalitet