Arkiv: Arkiverade motion

54 – En integrationsutbildning som fungerar
55 – Det behöver utbildas fler socialarbetare
56 – Satsa på diplomingenjörsutbildningen
Motion 1 – Alla medicinska fotvårdare borde ges möjlighet till momsfri verksamhet
Motion 10 – Uppdatera politiken, annars dör den!
Motion 11 – Beskattning av biogasdrivna bilar
Motion 12 – Ett koldioxidneutralt Finland 2035 – utmaningar för landsbygden.
Motion 13 – Finland ska verkställa biogasprogrammets åtgärdsförslag.
Motion 14 – Jämställ viltkött med andra naturprodukter
Motion 15 – Rädda den biologiska mångfalden