Arkiv: Arkiverade motion

46 – Well-being of Elderly Immigrants – Äldre invandrares välmående
46 Ändring av det skattefria beloppet i arvskattelagen.
47 – Äldres rätt att välja
47 Ändring av dividend- och kapital skattelagen.
48 – Aloite toisen asteen stipendijärjestelmästä – Motion om ett stipendiesystem för andra stadiet
49 – Minska kostnader för studier på andra stadiet
50 – Försöksverksamhet kring tvåspråkighet inom utbildning
51 – Ett spetsprojekt för flera språkbadsplatser
52 – Bridging the Gap – Att överbygga klyftan
53 – Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier