Arkiv: Arkiverade motion

36 – Kvacksalveri hör till det förflutna
36 Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner
37 – Skolning för SOTE/SOHÄ experter
37 En timme till tåget
38 – Slopa tvångssteriliseringen av transsexuella personer.
38 Förbättra järnvägen österut
39 – Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer
39 Säkrare väganslutningar till riksväg 25
40 – Nuuskan myyntikiellon haitat suuremmat kuin hyödyt – Nackdelarna med snusförbudet större än fördelarna
40 Lasku- maksumuistutus- ja velka-asiat koulun yhteiskuntaoppiin