Arkiv: Arkiverade motion

Motion 25 – SFP bör arbeta för att paragrafen om Brott mot trosfrid i strafflagen rivs upp
Motion 26 – Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar
Motion 27 – Tillgång till public service online i Norden
Motion 28 – Öka kunskapen om samerna och deras kultur i grundskolan
Motion 29 – Tvåspråkig integration
Motion 3 – Höjning av hushållsbidraget för renoveringar
Motion 30 – En starkare stadspolitisk framtoning med fokus på innovationsekosystem
Motion 31 – Digitalisering leder till marginalisering
Motion 32 – Definiera en nationell modell för utvärdering av föräldraskapet
Motion 33 – Det ska löna sig att jobba – även som pensionär