Arkiv: Arkiverade motion

Motion 16 – Vindkraft är inte bara av godo
Motion 17 – Vätgasbränsleceller
Motion 18 – Få bukt med problemet med skrotbåtar
Motion 19 – Landets byggregler bör förnyas
Motion 2 – Hushållsavdraget bör utvecklas inte avvecklas
Motion 20 – Bort med grundavgifterna
Motion 21 – Danaarv och dess användning bör beakta den avlidnes hemort.
Motion 22 – Ersättning vid elavbrott
Motion 23 – Häv lagen om energicertifikat för privata fastigheter
Motion 24 – Pysyvä lisärahoitus saamelaiskäräjille | Bestående tilläggsfinansiering för sametinget