Arkiv: Arkiverade motion

01 – Arbetslöshetskassorna som förmedlare av arbetsplatser
01 Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken
02 – Behovet av politisk diskussion kring DLT
02 Finland som föregångsland inom Cleantech i rymden
03 – Inför negativ inkomstbeskattning i Finland
03 Mer ambitiös klimatpolitik!
04 – Statligt stöd för att anställa i mikroföretag och i föreningar
04 Producenter måste ta ett större miljöansvar
05 – Underhållsplan för offentliga fastigheter
05 SFP jobbar för att det för Finland görs upp en biogasstrategi.