Arkiv: Arkiverade motion

Motion 1 – Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall
Motion 1 – Staten behöver större intäkter
Motion 10 – Säkra transpersoners rättigheter nu!
Motion 10 – Strävan till ett hållbart ekonomiskt system
Motion 11 – Enheten för krisbemanning
Motion 11 – Ett åtgärdsprogram behövs för att begränsa antalet vitsvanshjortar
Motion 12 – ”Hemma-mammornas” pension
Motion 12 – Motion om allmän samhällsberedskap
Motion 13 – Garantera ungdomsfullmäktige jämlika möjligheter att påverka!
Motion 13 – Motion för längre arbetskarriärer